The Human Element i praktiken

I den här boken får du inspiration till hur The Human Element kan användas genom ett antal berättelser hämtade från hela världen. The Human Element i praktikenkan användas av dig som är handledare, konsult eller deltagare i olika team- och ledarskapsprogram. Du som arbetar med personlig utveckling finner här en fantastisk inspirationskälla.

En bra idé kan försätta berg. The Human Element är en idé vars tid är inne.

The Human Element är både ett förhållningssätt och en modell för att utveckla människor och grupper i organisationer. Metodens upphovsman, Will Schutz, tog sin FIRO-teori ett stort steg vidare till The Human Element – ett dynamiskt och användbart verktyg för att få organisationer, arbetslag och enskilda människor att prestera sitt allra bästa.

I den här boken får du inspiration till hur The Human Element kan användas genom ett antal berättelser hämtade från hela världen. De handlar bland annat om:

  • att utveckla visioner för Lantbrukarnas Riksförbund
  • att utbilda personal och ledare i det svenska hamburgerföretaget MAX
  • att coacha ledningen på ett brittiskt finansbolag
  •  att lära en statlig myndighet effektiv konflikthantering
  • att utveckla självaktningen hos före detta kriminella och drogmissbrukare i Sverige så att de kan få jobb
  • att möjliggöra delat ledarskap för personalen på Freys hotell i Stockholm
  • att träna kvinnor att vara starka som seniora chefer
  • att coacha ett norskt lag med jordenruntkappseglare
  • att utveckla team och individer på NASA.

The Human Element i praktiken kan användas av dig som är handledare, konsult eller deltagare i olika team- och ledarskapsprogram. Du som arbetar med personlig utveckling finner här en fantastisk inspirationskälla.

Redaktörerna för den amerikanska utgåvan är både konsulter och utbildare och arbetade nära Will Schutz fram till hans död. Redaktören får den svenska utgåvan, Leif Cervin, är senior organisationskonsult med lång erfarenhet av förändringsarbete. Han är certifierad handledare i The Human Element och sammanhållande i det svenska nätverket av THE-handledare.

Boken är slut i lager men går ibland att hitta på Bokbörsen eller andra antikvariat.