The Human Element@Work

– The Human Element i praktiken

The Human Element @Work
Den amerikanske psykologen Will Schutz vidareutvecklade FIRO-teorin till The Human Element. Den teoretiska modellen har således blivit ett verkningsfullt instrument för organisationer, arbetslag och individer som vill kunna prestera sitt allra bästa. Intresset för The Human Element ökar stadigt och tillämpas framgångsrikt i ett 15-tal länder i världen.”There is nothing as powerful as an idea whose time has come”

Den amerikanske psykologen Will Schutz vidareutvecklade FIRO-teorin till The Human Element. Den teoretiska modellen har således blivit ett verkningsfullt instrument för organisationer, arbetslag och individer som vill kunna prestera sitt allra bästa. Intresset för The Human Element ökar stadigt och tillämpas framgångsrikt i ett 15-tal länder i världen.

I boken The Human Element @ Work presenteras en rad exempel på hur The Human Element har använts i olika projekt. Du kan bl a läsa mer om:

  • Coachande ledarskap i den brittiska finansbranschen
  • Besättningen på Djuice Dragon som ville vinna Volvo Round the World
  • Välfungerande arbetslag och individer i NASA
  • Effektivt ledarskap vid Freys hotell i Stockholm
  • Hur man ökade självkänslan hos arbetssökande fängelsekunder i Sverige
  • Bättre samarbetsklimat mellan ledning och anställda i skolor i Kalifornien
  • Program för konflikthantering vid Columbia University
  • Ökande självkänsla och produktivitet i Danmark, Frankrike och Japan

Boken är redigerad av två australiensiska konsulter: Rhonda Parkyns och Rosa Walden. De representerar tillsammans såväl ett internationellt perspektiv som stor erfarenhet av förändringsarbete med ingående kännedom om såväl THE som andra ansatser.

Pris: 105 kr exkl moms.