Profound Simplicity

Enligt Warren Bennis är detta Will Schutz mästerverk bland hans böcker. Boken sammanfattar Wills erfarenheter av nästan tio år på Esalen Institute inom The Human Potential Movement och integrerar dem med hans mer strikt vetenskapliga arbete kring FIRO och mänskliga relationer.

Han definierar här grunderna för vad som, först publicerat 1981, skulle bli The Human Element. Hit hör principerna om sanning, självkännedom, egna val och enkelhet samt förstås de tre FIRO-dimensionerna: tillhöra, kontroll och öppenhet (Bantam, 1979).

Från 50-talet till slutet av 60-talet levde Will Schutz i en mycket vetenskaplig värld. Han forskade, doktorerade och undervisade, huvudsakligen i universitetsmiljöer. 1967 fick han en ”best-seller” med boken Joy. När han bröt upp gjorde han det med besked: han sade upp sig, skilde sig och tog sig från New York till Kalifornien i en volkswagen. Väl i Kalifornien slog han sig ned på Esalen Institute i Big Sur vid Stilla havet söder om San Francisco. Där vistades han i omkring tio år tillsammans med en rad av förgrundsfigurerna inom det som kom att kallas The Human Potential Movement, vars idé var att identifiera och frigöra slumrande och omedveten mänsklig potential. Han fick kontakt med och praktiserade många av de tekniker som användes: encountergrupper, visualisering, gestaltterapi, psykodrama, akupunktur, Rolfing, Feldenkreis-metoden, aikido, t’ai chi och annat.

Han blev själv en erkänt skicklig auktoritet inom bl. a encounter groups. Den bok han skrev 1979, Profound Simplicity, är en summering av närmare trettio års insikter om mänskligt beteende och människors känslor från vitt skilda sfärer. Vad han hade funnit var att alltihop kunde kondenseras till några få, enkla principer, som gäller för alla människor överallt. Boken presenterar dessa principer, helt enkelt, och går igenom hur de kan tillämpas inom ett antal områden.

Sanning; Sanning är den stora förenklaren.
Egna val; Jag väljer mitt eget liv eller så väljer jag att inte veta att jag har ett val
Enkelhet; De mest grundläggande lösningarna är enkla. Ju enklare desto bättre.
Gränslöshet; Människans inneboende möjligheter har inga begränsningar utom hennes tro på sig själv.
Helhetssyn/holism; Alla sidor av en individ hänger samman
Fullföljande; Effektivitet och glädje ökar när man fullföljer, eller avslutar, det som är oavslutat
Självaktning; Allt beteende har rötter i vår självaktning

För den som arbetar med The Human Element och vill gå litet djupare i Wills tänkande är detta att betrakta som ett grundläggande arbete.

Pris 250 kr inkl moms och frakt